wieś

SEMERYNKI

gromada Semerynki, gmina Szczurzyn, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Janowiec, Zubilno, Maków, Marynków, Chorochoryń,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BOCHANEK

Wawrzyniec 1896, żona Marianna 1896 z Wawrów, dzieci: Józef 1924, Kazimierz 1926, Teodozja 1929, Aleksander 1935.

2.

JANKOWSKI

Piotr 1888, żona Marianna (Wiktoria?) 1899 z Pszczertów, dzieci: Leokadia 1916 (Czerwienko w Dmitrówce), Władysław 1920, Mieczysław 1924, Stanisław 1926, Józef 1930.

3.

KAFTAN

Seweryna 1909.s

4.

KRAWCZYK

Wojciech 1899, żona Józefa 1897 z d. Madejska, dzieci: Stanisław 1928, Czesław 1930.

5.

LINEK

Jan 1894, żona Zofia 1893 z Mazurów, dzieci: Marianna 1919, Józef 1922, Helena 1928, Stanisław 1931, Stanisława 1931.

6.

LINEK

Zofia 1865, dzieci: Marianna (Pokrzywka w p.9).

7.

MADEJSKI

Jakub 1879, żona Magdalena 1885 z d. Kopczyńska, dzieci: Zofia 1912, Antoni (poniżej), Stefan 1922.

MADEJSKIAntoni 1918, żona (śl.1941) Stanisława Józefa 1915 z d. Jeśko - c. Anny (po m.Woronow, w Chołopeczach).

JEŚKOHenryk Józef 1940 - s. Stanisławy Józefy (jej siostra Helena Jeśkow, po m. Krzyszkowska). V.n.: Jeszko.

8.

PŁONKA

Władysław 1897, żona Stanisława 1906 z Madeńskich, dzieci: Tadeusz 1924, Czesław 1928, Romanina 1934.

9.

POKRZYWKA

Jan 1901, żona Marianna 1906 z Linków c. Zofii, dzieci: Aniela 1926, Franciszek 1928, Władysław 1931.

10.

ŻYTYŃSKI

Gustaw 1885, właściciel ziemski, żona Katarzyna 1897 z d. Bagnecka, dzieci: Bolesław 1912, Karol 1916, Stanisław 1926.

11.

ŻYTYŃSKI

Konstanty 1882.

ZAWADA

Stanisław 1919. Służący

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2008] poz. 1-11 na podstawie spisu ludności miejscowości leżących w parafii Zaturce przeprowadzony w latach 1935-1936carcarewicz(a)wp.pl

2.

Czesław Kamiński[luty 2011] uzup. w poz. 10. z Księgi adresowej Polski z 1928 r.czkamyk(a)op.pl

Data powstania strony: styczeń 2008 r., ostatnia edycja: kwiecień 2015 r.

inne strony O KRESACH