kolonia

JURYDYKA

gromada Jurydyka, gmina Ołyka, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
(położenie kolonii nieznane) Ołyka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, wszyscy urodzeni są w tej miejscowości.

1.

BRODZIŃSKIz rodziną

2.

KOWNACKIIN z rodziną

3.

OSTROWSKIIN z rodziną

4.

ORUŃIN z rodziną

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje dostarczone w zakresie:

1.

Leszek Rześniowiecki[kwiecień 2010] poz.1-4www.wolyn.eu

Data powstania strony: grudzień 2009 r., ostatnia aktualizacja: kwiecień 2010 r.

inne strony O KRESACH

.

.